Nieuwsberichten

Nationaal Restauratiefonds
21 januari 2022

Nationaal Restauratiefonds

Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen, vergoedt het Restauratiefonds 50% van het duurzaam monumentenpaspoort, met een maximum van 500 euro. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan het kwalitatief verduurzamen van monumenten en daarmee de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen. Het Restauratiefonds werkt hiertoe samen met regionale en landelijke Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs.
Instandhoudingssubsidie
29 december 2021

Instandhoudingssubsidie (1 februari t/m 31 maart 2022)

Eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen tussen 1 februari en 31 maart 2022 een instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Ook groene en archeologische rijksmonumenten vallen onder deze regeling.
Woonhuissubsidie
29 december 2021

Woonhuissubsidie (1 maart t/m 30 april 2022)

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag.