Jouw route naar een duurzaam monument

Als eigenaar of beheerder van een woonhuismonument of woning van cultuurhistorische waarde weet je dat het onderhouden hiervan ingewikkelder en omvangrijker is dan bij een gewone woning. En ook bij het verduurzamen heb je met andere omstandigheden te maken. De aanpassingen mogen de monumentale waarden van het pand namelijk niet aantasten en de maatregelen moeten duurzaam zijn, zonder schade op termijn. Dit maakt het lastig om zelfstandig je route naar een duurzame monumentenwoning uit te stippelen. Onze monumentenwachters geven je daarom graag onafhankelijk duurzaam advies op maat!

De voordelen van een duurzaam monumentenpaspoort

  • Geeft inzicht in de huidige stand van zaken en laat zien waar de besparingskansen liggen.
  • Wordt volledig afgestemd op jouw wensen en ambities ten aanzien van het woonhuismonument.
  • Maakt duidelijk of er een omgevingsvergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren. 
  • Kan een hulpmiddel zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunning(en). 

Energiebesparing, comfortverbetering, een gezond binnenklimaat; het zijn de meest belangrijke redenen om je woonhuismonument te verduurzamen. 

Monumentenpaspoort aanvragen

Placeholder video

Hoe verloopt de aanvraag?

Door middel van een vragenlijst inventariseren we eerst je wensen en ambities. Daarna volgt een inspectie door onze speciaal hiertoe opgeleide monumentenwachters. Zij maken ter plekke foto’s, verzamelen gegevens over je pand en sporen met warmtecamera's de warmtelekken op. Al deze informatie, inclusief de energiescan, wordt verzameld in een digitaal paspoort. 

Let op: Warmtebeelden of warmtescans kunnen alleen gemaakt worden bij een buitentemperatuur tot maximaal 15 graden Celsius. 

Wat staat er in het monumentenpaspoort? 

In het paspoort vind je informatie over het pand zelf, het energieverbruik en de technische aspecten. Ter verduidelijking van de huidige thermische situatie bevat de rapportage ook warmtescans en foto's van de binnen- en buitenschil van je woonhuismonument. De kern van het paspoort zijn de aanbevelingen, oftewel de duurzaamheidsmaatregelen die op je woonhuismonument van toepassing zijn. Die maatregelen variëren van betrekkelijk eenvoudig (het aanbrengen van isolerend (monumenten)glas, tochtstrippen, raamluiken en het goed inregelen van installaties), tot behoorlijk ingrijpend (dak-, gevel- en vloerisolatie). Ook toepassingsmogelijkheden van LED-verlichting, pelletkachels, lucht-warmtepompen en IR-verwarming komen aan bod.

"Het duurzaam monumentenpaspoort geeft inzicht in mogelijke maatregelen voor een energiezuinig monument, met inbegrip van duurzame energietechnieken."

Waarom een paspoort laten maken? 

Het monumentenpaspoort maakt duidelijk waar de besparingskansen liggen, hoe deze op een verantwoorde wijze doorgevoerd kunnen worden, welke invloed dit heeft op het wooncomfort, of er een omgevingsvergunning nodig is en welke mogelijkheden er zijn om de verschillende maatregelen te financieren. Het rapport kan bovendien een hulpmiddel zijn bij het aanvragen van de benodigde vergunning(en).

Monumentenpaspoort aanvragen

Tarieven en algemene voorwaarden

Vergoedingen

Wil je een duurzaam monumentenpaspoort laten opstellen? In 2022 kan je een steuntje in de rug krijgen via het Restauratiefonds.

Oplevering en helpdesk

Het duurzaam monumentenpaspoort wordt opgeleverd in een overzichtelijke digitale omgeving. Voor paspoorteigenaren is er een helpdesk beschikbaar voor vragen en verdere toelichting na de oplevering van het rapport.

Door wie wordt het paspoort gemaakt?

Het duurzaam monumentenpaspoort is door Erfgoed Zeeland ontwikkeld in het kader van het project Duurzame Monumenten Zeeland. Kom meer te weten over Erfgoed Zeeland en de Monumentenwacht.