Erfgoed Zeeland

Erfgoed zit in ons hart en we zetten ons er iedere dag weer voor in. Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de samenleving geven wij betekenis aan het erfgoed en zorgen we ervoor dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Wij verbinden mensen en organisaties en staan voor een duurzame erfgoedzorg. Wij zijn Erfgoed Zeeland.

De Monumentenwacht

De Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland helpt eigenaren en beheerders met het in stand houden van monumenten en cultuurhistorische bouwwerken. We voeren bouwkundige inspecties uit en geven onafhankelijk onderhoudsadvies. We kunnen je ook begeleiden bij restauraties en renovaties én we geven advies en tips op het gebied van omgevingsvergunningen, subsidies en verduurzaming.

Ben je abonnee van de Monumentenwacht dan wordt je monumentenpand tegen een gereduceerd tarief periodiek geïnspecteerd door onze deskundige monumentenwachters. Zij lopen je pand ‘van nok tot fundering’ na. Tijdens de inspectie verhelpen we kleine gebreken, die direct schade kunnen veroorzaken. Hierdoor worden hoge herstelkosten of restauratiekosten later voorkomen.

Wil je meer weten over het abonnement van de Monumentenwacht?

Lees dan verder op de website van Erfgoed Zeeland

DuMo screenshot

Het initiatief DuMo

DuMo staat voor Duurzame Monumenten. Het is een initiatief van diverse partijen uit de overheid en bouw om een instrument te ontwikkelen voor het verduurzamen van monumenten. In 2005 is het eerste pilotproject van start gegaan, genaamd De Vergulde Schoe. Toendertijd is er door Bernard Vercouteren van den Berge een website gemaakt, met daarop alle informatie en updates over het project. De website stond op www.duurzamemonumenten.nl, het domein waarop nu deze website staat. Lees hier meer over het initiatief en het pilotproject. 

Lees hier meer over het project